Prekrvavitev

Krvožilni sistem prenaša hranilne snovi iz prebavil do celic in odnaša odpadne produkte od celic v ledvica, izločala in v pljuča. Krvožilni sistem ravno tako raznaša hormone in endokrine žleze do ciljnih celic. Njegova funkcija je še precej bolj kompleksna, ravno zaradi tega je pomembno, da smo nanj še posebej pozorni.

Padajoče

7 artiklov

Padajoče

7 artiklov