Splošni pogoji uporabe partnerskega (affiliate) program trgovine Life.si

Za pridružitev partnerskemu (affiliate) programu trgovine life.si se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa podjetja Talija Ltd.. Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

1. Kdo se nam lahko pridruži?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun. Podvojeni računi bodo nemudoma izbrisani.

2. Partnerji se zavezujejo, da bodo:

 1. Da bo promocijski materijal in vsa vsebina na strani unikatna in ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.

 2. Poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Iron d.o.o. ni dolžan preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelajočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.

 3. Da bodo po potrebi dopolnili ali prilagodili vsebino strani v primeru spremembe pravilnika uporabe partnerskega programa trgovine Life.si. Upravljalec partnerskega programa pa se zavezuje, da bo o vseh sprembah predčasno obvestil vse partnerje preko elektronske pošte.

 4. Da bodo vse objave in promocijski materijal objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa Life.si. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.

 5. Da bo njihova stran v skladu z zakonodajo in pravilniki Republike Slovenije.

 6. Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.

3. Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

 1. Da ne bodo objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materijala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Life.si in podjetju Talija Ltd.. Upravljalec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.

 2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s trgovino Life.si ali podjetjem Talija Ltd. in se izdajal za uradnega zastopnika.

 3. Da ne bodo navajali neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki jih prodaja spletna trgovina Life.si in podjetje Talija Ltd.

 4. Uporabljali domen, ki vsebujejo blagovne znamke ali imena izdelkov brez pisnega dovoljenja lastnika blagovne znamke ali izdelka.

 5. Promovirali produkte preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niste dobili dovoljenje za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeri spam-anja preko elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.

4. Izplačila

Izplačila se izvedejo enkrat mesečno za preteklo obračunsko obdobje, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (50€). Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu, izplačilo pa med 15.-20. v naslednjem mesecu. Npr. Izplačila za junuar se izvedejo med 15.-20. februarju.

Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino, darilno zavijanje, itd.

Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Neprevzete pošilke, reklemacije in vrnjeni artikli se ne štejejo za uspešno zaključene prodaje.

5. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine Life.si nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi trgovini Life.si ali podjetju Talija Ltd., si pridržuje pravico do prekiniteve sodelovanja.

Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@life.si. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delavnih dneh.

V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Talija Ltd. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Talija Ltd. v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 50€.

Prav tako nismo dolžni izplačati provizij našim partnerjem če je ugotovljeno, da so kršili pravila sodelovanja.

6. Garancije

Podjetje Talija Ltd. v nobeni obliki ne garantira, da boste s sodelovanjem v partnerskem programom trgovine Life.si zaslužili.

7. Splošno

Vsi sodelojoči se strinjajo, da podjetje Talija Ltd. D ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu trgovine Life.si.

8. Pravni spori

Vsi sodelojoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno sodišče.Talija Ltd.

APT 113, 2 Old Brompton Road
LONDON, SW7 3DQ
United Kingdom

Številka registracije podjetja: 2054636

E-POŠTNI NASLOV: info@life.si
URADNE URE: ponedeljek - petek od 10:00 - 15:00 ure